Font Size

Profile

Cpanel

Articles

Visi, Misi & Objektif

Visi

“ KMS sebagai Penjana Unggul pelajar Bumiputera berkualiti ke Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang sains, teknologi dan professional menjelang tahun 2020 ”

 

Misi

“ Membangunkan potensi pelajar bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan professional melalui pendidikan prauniversiti yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang ”

 

Objektif

Memastikan semua pelajar KMS layak memasuki

program pilihan ijazah pertama di institusi pengajian tinggi

 

Memastikan sumber manusia KMS

kompeten dan berkomitmen tinggi

 

Memastikan prasarana KMS terkini,

selamat dan sedia digunakan

 

Membentuk generasi pelajar KMS yang berdaya saing,

berdisiplin, berkemahiran insaniah dan berketerampilan

Kementerian Pendidikan Malaysia

 


logobmkpm ok kmj kmtjok

kmm kmns2 kms 

kmprk kmpp kmk1

kmtk kmkualanerang kulim

kmp2 kmph6 kmtphg

logokmlok    logoKMKt   logokmsw

 


 

You are here: Home